Same, same but different

Monday, June 08, 2009

EDUCACIÓ SOCIAL I TEORIA QUEER

L’àmbit de la discapacitat és una bassa composta de sabers, investigacions i teories, plantejades majoritàriament des de la dicotomia , on les classificacions, les diferències i la discriminació són les guies, en moltes ocasions, de les mirades adreçades a la persona amb discapacitat. El terme queer, rar o estrany obre les portes a una nova mirada de la realitat, una realitat plena d’incerteses i confusions, una realitat que necessita i exigeix un replantejament i un desaprenentatge. El rar és aquell diferent, aquell discriminat o exclòs, aquell al que no deixem formar part del bucle que hem anat fabricant al llarg dels anys anomenat normalitat, una normalitat creada a partir de construccions socials. Aquest llibre, precisament, posa en joc moltes d’aquestes qüestions, en ocasions incòmodes, en ocasions trencadores, on es replantegen els diferents models d’actuació dins l’àmbit social per així acabar proposant una pedagogia en base a la diferència, una pedagogia del rar o l’estrany.

No comments: