Same, same but different

Sunday, September 07, 2008

Adolescents singulars: notes crítiques per a una educació social marginal


Els darrers anys estem vivint un període de creixent alarma social entorn a les psicopatologies associades als i les adolescents. Sovint aquesta realitat acaba essent rebuda per la societat, i pels professionals, com una de les principals problemàtiques dels adolescents actuals que cal afrontar. Des d’aquesta perspectiva, efectivament, el que es reclama és una major atenció psicològica i psiquiàtrica, que comporta una creixent medicalització dels adolescents, com han denunciat molts especialistes. En canvi, perdem la perspectiva global per tal d’enfocar el problema en tota la seva dimensió, per comprendre que, en realitat, bona part d’aquestes psicopatologies diagnosticades són un símptoma d’altres problemàtiques que no són fàcils d’abordar, i que resten en la invisibilitat.

Les autores ens ofereixen un assaig, sovint provocador en els termes i en l’enfocament, en el que ens proposen una mirada educativa al tema de la psicopatologia en l’adolescència. Des de la perspectiva d’unes professionals de l’educació social, amb una àmplia experiència d’intervenció amb adolescents i salut mental, Pastor i Pie ens parlen de la necessitat de “desproblematitzar” primer el col·lectiu per tal de plantejar el que en realitat és el punt clau del llibre: oferir una proposta d’intervenció educativa en l’àmbit de la salut mental amb adolescents.

No comments: