Same, same but different

Wednesday, November 08, 2006

De l'allure de l'adolescència


De l’allure de l’adolescència
Montse Pastor i Asun Pie
Revista Catalana de Pedagogia, volum 4

L’adolescència ha estat motiu de preocupació per un gruix considerable de la societat. Una preocupació, creixent, que circul•la paral•lela a la problematització i psiquiatrització de determinats comportaments. En aquests últims anys, algunes conductes s’han extremat, han anat augmentant tot tipus de diagnòstics dirigits als adolescents, i amb aquests, els recursos especialitzats han trobat el seu lloc. En el text es posa en qüestió la mirada psiquiatritzant que amb massa freqüència es dispensa a l’adolescència.

De la teoria queer i les altres maneres de pensar l'educació

De la teoria queer i les altres maneres de pensar l’educació
Asun Pie


En aquest article es presenta una aproximació a les identitats sexuals estranyes, a la construcció de les normativitats sexuals, es re-escriuen altres narracions, es recuperen algunes maneres de llegir la realitat, l’educació,la marginalitat, l'alteritat i, amb elles, s’obre la possibilitat per una educació social particular. Aquesta proposta per bé que pot ser considerada com un pensament naïf, intenta centrar-se en noves epistemologies i col•laborar en la desestabilització de determinades construccions binàries.
Denunciar una història, recuperar-ne d’altres, centrar la qüestió queer i iniciar un trànsit vers una concepció pedagògica itinerant forma part d’algunes pretensions que impulsen aquest text. Part d’aquest discurs toca alguns dels tabús més extesos en la civilització occidental. Així cal poder desarticular alguns conceptes per incorporar noves possibilitats de funcionament. La modernitat ha tocat el seu sostre, s’han negat aquelles velles fórmules de pensament, s’han fet evidents les seves limitacions però el projecte postmodern encara està en vies de construcció. Dir alguna cosa sobre aquest projecte postmodern és potser una tasca agosarada però indispensable per a seguir avançant en aquest camí borrós però ple de possibilitats.

El placer de aprender: la satisfacción en los entornos virtuales de formaciónEl placer de aprender: la satisfacción en los entornos virtuales de formación
Oscar Martínez i Asun Pie
Que trobaràs dins Bach, E i Forés, A (Coord) e-mociones: comunicar y educar a través de la red

La mayoría de discursos tecnificados se han olvidado de la dimensión social y emocional, y es por eso que consideramos fundamental incorporar en ellos una parte humanística, podríamos decir vinculada a la emoción. Se trata de un discurso centrado en las implicaciones emocionales inmersas en el aprendizaje virtual. En nuestro caso concreto vamos a centrarnos en una cuestión eminentemente subjetiva, como lo es la propia naturaleza de las emociones y, particularmente, la emoción de la satisfacción en la virtualidad. Algunas cuestiones como pueden ser: ¿qué variables determinan la satisfacción en un proceso de aprendizaje?, ¿cómo se da la satisfacción en la virtualidad? ¿es satisfactoria la formación virtual? Son interrogantes que nos han empujado a desmenuzar los límites y posibilidades de la satisfacción virtual, con el objetivo de proponer algunos elementos de comprensión.

En relación a esta temática consulta la siguiente dirección:
http://emocions.wordpress.com