Same, same but different

Wednesday, November 08, 2006

De l'allure de l'adolescència


De l’allure de l’adolescència
Montse Pastor i Asun Pie
Revista Catalana de Pedagogia, volum 4

L’adolescència ha estat motiu de preocupació per un gruix considerable de la societat. Una preocupació, creixent, que circul•la paral•lela a la problematització i psiquiatrització de determinats comportaments. En aquests últims anys, algunes conductes s’han extremat, han anat augmentant tot tipus de diagnòstics dirigits als adolescents, i amb aquests, els recursos especialitzats han trobat el seu lloc. En el text es posa en qüestió la mirada psiquiatritzant que amb massa freqüència es dispensa a l’adolescència.

No comments: