Same, same but different

Wednesday, November 08, 2006

De la teoria queer i les altres maneres de pensar l'educació

De la teoria queer i les altres maneres de pensar l’educació
Asun Pie


En aquest article es presenta una aproximació a les identitats sexuals estranyes, a la construcció de les normativitats sexuals, es re-escriuen altres narracions, es recuperen algunes maneres de llegir la realitat, l’educació,la marginalitat, l'alteritat i, amb elles, s’obre la possibilitat per una educació social particular. Aquesta proposta per bé que pot ser considerada com un pensament naïf, intenta centrar-se en noves epistemologies i col•laborar en la desestabilització de determinades construccions binàries.
Denunciar una història, recuperar-ne d’altres, centrar la qüestió queer i iniciar un trànsit vers una concepció pedagògica itinerant forma part d’algunes pretensions que impulsen aquest text. Part d’aquest discurs toca alguns dels tabús més extesos en la civilització occidental. Així cal poder desarticular alguns conceptes per incorporar noves possibilitats de funcionament. La modernitat ha tocat el seu sostre, s’han negat aquelles velles fórmules de pensament, s’han fet evidents les seves limitacions però el projecte postmodern encara està en vies de construcció. Dir alguna cosa sobre aquest projecte postmodern és potser una tasca agosarada però indispensable per a seguir avançant en aquest camí borrós però ple de possibilitats.

No comments: